Privacyverklaring

Privacyverklaring Sales by Ketan

Deze privacyverklaring ziet toe op alle persoonsgegevens die Sales by Ketan van u verwerkt. Sales by Ketan is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63838559.

Sales by Ketan verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u deze gegevens aan ons geeft of doordat wij deze gegevens van een ander ontvangen.

U geeft ons uw persoonsgegevens zodra u ons belt, een brief stuurt, een e-mail stuurt, een WhatsAppbericht stuurt, een chatbericht stuurt, zich inschrijft voor de nieuwsbrief, een contactformulier op de website invult, onze website bezoekt, etc.

Wij ontvangen van een ander uw gegevens, zodra wij kijken in het handelsregister, in openbare bronnen, op sociale media, etc. Ook ontvangen wij uw gegevens van een ander, doordat uw werkgever, een tegenpartij of een andere opdrachtgever ons deze gegevens kan geven.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende gegevens:

 • Uw voornaam en achternaam
 • Uw geslacht
 • Uw adres
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw geboortedatum
 • Uw geboorteplaats
 • Uw bankrekeningnummer
 • Uw btw-nummer
 • Uw Burgerservicenummer (BSN)
 • Gegevens over uw betalingsgedrag
 • Uw IP-adres

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw gegevens:

 • Voor ons relatiebeheer en onze communicatie
 • Ter voorbereiding van het afsluiten van een overeenkomst
 • Om een overeenkomst met u (goed) te kunnen uitvoeren
 • Om een sollicitatie, training of cursus af te handelen
 • Om kort onderzoek te doen op sociale media ter voorbereiding van een sollicitatie, training of cursus.
 • Om gepersonaliseerde nieuwsbrieven, advertenties en content aan te bieden
 • Om statistieken te genereren met betrekking tot het gebruik van de website en/of om de website te analyseren en te verbeteren
 • In onze rol als werkgever (als u bij ons in dienst bent)
 • Om een deugdelijke administratie te kunnen voeren
 • Om wettelijke verplichtingen na te kunnen komen

Nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief. Na inschrijving ontvangt u maandelijks een e-mail met informatie over ons bedrijf. U kunt zich op elk moment afmelden voor deze nieuwsbrief. Elke nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. U kunt zich ook afmelden door ons te bellen of een bericht te sturen. Onze contactgegevens staan onderaan deze privacyverklaring.

Waarom mogen wij uw persoonsgegevens verwerken?

Wij mogen uw gegevens verwerken, omdat:

 • U ons toestemming heeft gegeven om uw gegevens voor een of meer specifieke doelen te verwerken. Bijvoorbeeld voor het toesturen van een nieuwsbrief of voor het delen van uw gegevens met een potentiële werkgever.
 • Deze gegevens noodzakelijk zijn om een overeenkomst met u te kunnen sluiten of om een overeenkomst met u (goed) te kunnen uitvoeren. Dit geldt voor alle dienstverlening die Sales by Ketan voor haar klanten verzorgt. Hierbij kunt u denken aan de overeenkomsten met leveranciers, de arbeidscontracten met ons personeel en alle bedrijfsvoering die daarvoor noodzakelijk is. Onder noodzakelijke bedrijfsvoering verstaan wij zaken zoals de personeels- en financiële administratie, incasso en ICT-processen.
 • Wij een gerechtvaardigd belang hebben. Dit gerechtvaardigd belang geldt enkel in het geval van direct marketing.
 • Wij een wettelijke verplichting naleven. Zo dienen wij voor de Belastingdienst een bewaarplicht van zeven jaar voor onze administratie aan te houden. Wij zijn ook verplicht om de gegevens van onze medewerkers aan de Belastingdienst te verstrekken.

Bent u verplicht om uw persoonsgegevens aan ons te geven?

Uw persoonsgegevens zijn een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst met u te kunnen sluiten. Zonder uw persoonsgegevens, kunnen en mogen wij geen overeenkomst met u sluiten. Wij vragen enkel de noodzakelijke gegevens, niet meer.

Als wij al een overeenkomst met u hebben gesloten, dan kan het zijn dat wij voor de goede uitvoering van deze overeenkomst meer persoonsgegevens van u nodig hebben. Het verstrekken van deze aanvullende persoonsgegevens is dan een contractuele verplichting van u. Indien u deze gegevens niet verstrekt, dan kunnen wij de overeenkomst (niet) goed uitvoeren.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Sales by Ketan bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om het doel te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verwerkt. Vanaf het moment dat dit doel door ons niet meer wordt gerealiseerd, verwijderen wij uw gegevens na maximaal zes maanden. Dit is slechts anders in het geval u zich afmeldt voor een nieuwsbrief en/of wij een overeenkomst met u hebben gesloten.

Indien u zich afmeldt voor een nieuwsbrief, dan verwijderen wij uw e-mailadres binnen een maand na ontvangst van de afmelding.

Als wij een overeenkomst met u hebben gesloten dan hanteren wij een bewaartermijn van zeven jaar. Deze termijn begint te lopen nadat de overeenkomst is afgelopen. De termijn van zeven jaar is de fiscale bewaarplicht.

Delen wij uw persoonsgegevens met anderen?

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met anderen om onze dienstverlening goed te laten verlopen. Wij delen niet meer gegevens dan nodig is voor het doel waarvoor wij over uw gegevens beschikken. Wij kunnen uw gegevens verstrekken aan onder meer:

 • Betaaldienstverleners (zoals banken)
 • Bezorgdiensten (zoals PostNL)
 • Administratieve diensten (zoals accountants en boekhouders)
 • Externe leveranciers op het gebied van ICT (zoals webdeveloper en hostingbedrijf)
 • Externe cloudopslagdiensten (zoals iCloud, Google Drive en Dropbox)
 • Softwareleveranciers (zoals onlineboekhoudprogramma)
 • Potentiële werkgevers
 • De arbodienst (voor verzuimbeheer)
 • Ons personeel
 • Overheidsinstellingen (zoals de Belastingdienst)

Indien een andere partij uw persoonsgegevens verwerkt in opdracht van Sales by Ketan, dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst met die andere partij. Met een verwerkersovereenkomst willen wij zoveel mogelijk uw persoonsgegevens beschermen.
Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan anderen.

Worden er persoonsgegevens aan landen buiten de Europa gegeven?

Wij geven geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Unie.

Uw persoonsgegevens die van een ander ontvangen

Soms ontvangen wij uw persoonsgegevens van een ander, doordat wij kijken in het handelsregister, in openbare bronnen, op sociale media, etc. Soms geven anderen uw persoonsgegevens aan ons door. Hierbij kunt u denken aan:

 • Uw werkgever
 • Uw bedrijfsvereniging
 • DataCollectief in Nieuwegein
 • LinkedIn Premium

Van uw werkgever of bedrijfsvereniging ontvangen wij de volgende gegevens: naam, telefoonnummer en e-mailadres. Wij ontvangen deze gegevens enkel om contact op te kunnen nemen met de cursist/trainee/klant. Wij ontvangen deze gegevens pas nadat u uw werkgever of bedrijfsvereniging toestemming heeft gegevens om deze gegevens aan ons te geven.

Van DataCollectief ontvangen wij de volgende gegevens: naam contactpersoon, adres, telefoonnummers, e-mailadres en bedrijfsgegevens.

Van LinkedIn Premium ontvangen wij enkel de gegevens die u zelf op LinkedIn heeft ingevuld. Vaak zijn dat de volgende gegevens: naam, telefoonnummers, e-mailadres en bedrijfsgegevens.

De persoonsgegevens bij uw bezoek aan onze website: cookies

Bij een bezoek aan onze website plaatsen wij cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden. Deze tekstbestanden bevatten uw persoonlijke instellingen voor een bepaalde website en informatie over uw apparaat (telefoon, computer of tablet). Deze tekstbestanden worden met pagina’s van onze website meegestuurd en op uw apparaat opgeslagen.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

 

Cookieverklaring

Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies. Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Algemene bezoekgegevens zijn onder meer: meest bezochte pagina’s en hoe bezoekers door de website klikken. Deze gegevens worden alleen intern opgeslagen en bewerkt. Ze worden gebruikt voor statistische analyses van bezoekgedrag. Met deze informatie kunnen we de indeling en de informatie op onze website verder verbeteren. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen. De cookies staan op uw apparaat en niet bij ons.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Het gebruik van sociale media

Onze website maakt gebruik van de sociale mediaknop LinkedIn. Deze knop bevat een link die u doorstuurt naar ons bedrijfsaccount. Door het klikken op deze knop, stuurt u persoonsgegevens door naar LinkedIn. Sales by Ketan houdt geen toezicht op LinkedIn. Sales by Ketan kan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor de verwerking van uw gegevens door LinkedIn. Het gebruik van LinkedIn is voor uw eigen risico. Wij adviseren u eerst het privacybeleid van LinkedIn te lezen, voordat u op een knop klikt. Het privacybeleid vindt u hier: www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy.

 

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus. Daarom hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Zo zijn de apparaten die toegang kunnen verschaffen tot de persoonsgegevens beveiligd met sterke wachtwoorden en met beveiligingssoftware. Met onze medewerkers hebben wij een geheimhoudingsovereenkomst afgesloten. Met andere bedrijven die in onze opdracht uw gegevens verwerken, hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten. Ook maken wij gebruik van een VPN-verbinding en is gegevensuitwisseling via de website beveiligd middels een SSL-certificaat (herkenbaar aan de groene adresbalk met hangslot en het adres dat begint met https://).

 

Uw rechten bij het verwerken van uw persoonsgegevens

U heeft het recht om:

 • Uw persoonsgegevens in te zien,
 • Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te passen of te wissen,
 • De verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en
 • Uw persoonsgegevens in digitaal formaat te krijgen.

Bezwaar tegen het verwerken van uw persoonsgegevens

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens.

Toestemming persoonsgegevens te verwerken

Heeft u eerder toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken? Dan kunt u deze toestemming op elk moment intrekken. Wij verwijderen in dat geval uw gegevens (voor zover dit mogelijk is binnen de wet).

Klachten over het verwerken van uw persoonsgegevens

Heeft u klachten heeft over het verwerken van uw persoonsgegevens door ons? Dan ontvangen wij uw klacht graag, zodat wij deze klacht kunnen oplossen. Ook kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit. De toezichthoudende autoriteit voor persoonsgegevens in Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Sales by Ketan

Contactpersoon K. Gunnink

Ethosa 3

1103 AN Amsterdam

020-2444670

info@salesbyketan.com

U kunt een verzoek tot inzage, verbetering, aanpassing, wissen, beperking en overdracht van uw persoonsgegevens, uw bezwaar om uw persoonsgegeven te verwerken en uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken intrekken, kenbaar maken via een van deze contactgegevens. Uw verzoek wordt binnen een maand verwerkt. Hier zijn geen kosten voor u aan verbonden.

Aanpassen privacyverklaring

Sales by Ketan behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. De laatste versie van onze privacyverklaring staat op onze website.

Scroll naar top

Bel mij terug


Wij zijn telefonisch bereikbaar op +31 (0)6 8356 0603. Wil je liever dat wij je terugbellen? Vul bovenstaand formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.